فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبی پاسخ
دندان
پاسخ داده شدهدکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 5 ماه پیش • 
340 بازدید1 پاسخ0 رأی
ایمپلنت
پاسخ داده شدهدکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 10 ماه پیش • 
627 بازدید1 پاسخ0 رأی
کامپوزیت
حل شدهدکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 11 ماه پیش • 
723 بازدید1 پاسخ0 رأی
روکش دندان
پاسخ داده شدهدکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
756 بازدید1 پاسخ0 رأی
تعداد ایمپلنت
پاسخ داده شدهدکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
759 بازدید1 پاسخ0 رأی
روکش دندان
پاسخ داده شدهدکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
758 بازدید1 پاسخ0 رأی
پوسیدگی دندان و ایمپلنت
پاسخ داده شدهدکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
817 بازدید1 پاسخ0 رأی
هزینه تقریبی کاشت ایمپلنت
پاسخ داده شدهدکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 1 سال پیش
1014 بازدید1 پاسخ0 رأی
روکش دندان
پاسخ داده شدهدکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
1129 بازدید1 پاسخ0 رأی
شکسته شدن لمینت یکی از دندان ها
پاسخ داده شدهدکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 2 سال پیش • 
1125 بازدید1 پاسخ0 رأی
سلام جناب دکتر
پاسخ داده شدهدکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 2 سال پیش • 
1127 بازدید1 پاسخ0 رأی