فیلتر:همهبی پاسخ
دندان
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
3738 بازدید1 پاسخ0 رأی
ایمپلنت
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
3799 بازدید1 پاسخ0 رأی
کامپوزیت
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
4611 بازدید1 پاسخ0 رأی
روکش دندان
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
5280 بازدید1 پاسخ0 رأی
تعداد ایمپلنت
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
4028 بازدید1 پاسخ0 رأی
روکش دندان
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
4119 بازدید1 پاسخ0 رأی
پوسیدگی دندان و ایمپلنت
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
4116 بازدید1 پاسخ0 رأی
هزینه تقریبی کاشت ایمپلنت
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش
4118 بازدید1 پاسخ0 رأی
روکش دندان
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 7 سال پیش • 
4396 بازدید1 پاسخ0 رأی
شکسته شدن لمینت یکی از دندان ها
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 7 سال پیش • 
5454 بازدید1 پاسخ0 رأی
سلام جناب دکتر
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 7 سال پیش • 
3305 بازدید1 پاسخ0 رأی
0/5 (0 نظر)