فیلتر:همهبی پاسخ
دندان
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
3602 بازدید1 پاسخ0 رأی
ایمپلنت
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
3645 بازدید1 پاسخ0 رأی
کامپوزیت
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
4464 بازدید1 پاسخ0 رأی
روکش دندان
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
5125 بازدید1 پاسخ0 رأی
تعداد ایمپلنت
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
3879 بازدید1 پاسخ0 رأی
روکش دندان
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
3968 بازدید1 پاسخ0 رأی
پوسیدگی دندان و ایمپلنت
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
3945 بازدید1 پاسخ0 رأی
هزینه تقریبی کاشت ایمپلنت
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش
3987 بازدید1 پاسخ0 رأی
روکش دندان
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
4248 بازدید1 پاسخ0 رأی
شکسته شدن لمینت یکی از دندان ها
دکتر پویا اصلانی پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
5321 بازدید1 پاسخ0 رأی
0/5 (0 نظر)