1 تیر ماه 1400

آنچه باید در مورد کامپوزیت باندینگ بدانید!

باندینگ دندان یا باندینگ رزین کامپوزیت تکنیکی است که در آن مواد به دندان ها افزوده می شود تا شکل آنها را تغییر دهند و معایب دندان ها برطرف شود