11 آبان ماه 1400

تأثیرات منفی دندان قروچه روی دندان ها و فک

دندان قروچه به عضلات فک، دندان ها، و مفاصل فکی گیجگاهی آسیب وارد کند. چه عللی موجب بروز دندان قروچه می شوند؟آیا براکسیسم یک اختلال خواب است؟