13 مهر ماه 1400

چه زمانی بریج های دندانی نیاز به ترمیم دارند؟

چه زمانی باید برای ترمیم بریج دندانی مراجعه کرد؟ حساسیت در دندان و لثه های اطراف بریج های دندانی می تواند نشانه این باشد که بریج دندانی نیاز به ترمیم دارد