20 بهمن ماه 1398

علائم عفونت ریشه دندان

عفونت کانال ریشه دندان باید خیلی سریع درمان شود زیرا باکتری ها موجب عفونت پالپ درون دندان می شوند و عفونت دندان به سرعت گسترش میابد و پوسیدگی عمیق دندانی ایجاد میشود
15 مرداد ماه 1398

درمان ریشه یا عصب کشی

درمان ریشه یا عصب کشی فرایندی دندانپزشکی است که مواد مخصوصی جایگزین پالپ آسیب دیده یا عفونی دندان می شوند. فرایندی که جایگزین پالپ آسیب دیده انجام می شود تحت عنوان درمان اندودانتیک شناخته می شود.