6 اسفند ماه 1395

مراقبت صحیح از ایمپلنت های دندانی

ضرورت مراقبت از ایمپلنت های دندانی برای اطمینان از سلامتی ایمپلنت های دندانی رعایت بهداشت مناسب دهان و دندان قبل, بعد و حتی حین قرار گیری آنها امری ضروری است. از اینرو یکی از نگرانیهای بیماران نحوه مراقبت صحیح از ایمپلنت های دندانی است.آیا ایمپلنت ها همانند دندانهای طبیعی نیاز […]