12 شهریور ماه 1395

پروتز پارسیل متحرک ( دندان مصنوعی قلاب دار )

پروتز پارسیل چیست ؟ پروتز پارسیل متحرک (RPD) نوعی از پروتز متحرک است که در مواردی که تعدادی از دندان ها در هر قوس فکی وجود دارند به کار می رود که بین بیماران به دندان تیکه ای و یا دندان مصنوعی قلاب دار نیز مشهور است. برای قرار دادن […]