20 بهمن ماه 1398

علائم عفونت ریشه دندان

عفونت کانال ریشه دندان باید خیلی سریع درمان شود زیرا باکتری ها موجب عفونت پالپ درون دندان می شوند و عفونت دندان به سرعت گسترش میابد و پوسیدگی عمیق دندانی ایجاد میشود