16 آذر ماه 1399

سوال پرتکرار در مورد عصب کشی یا درمان ریشه دندان

آیا درمان ریشه دندان دردناک است؟ برای عصب کشی دندان چند بار باید به دندانپزشک مراجعه کرد؟ کشیدن دندان بهتر است یا کاشت ایمپلنت یا تحمل جای خالی دندان؟
3 شهریور ماه 1398

باورهای نادرست درمورد درمان ریشه

باورهای نادرست درمورد درمان ریشه: اگر یکبار درمان ریشه انجام دهند هرگز در دندان درمان شده دردی احساس نخواهد شد، دندانی که درد ندارد نیاز به درمان ریشه ندارد