25 تیر ماه 1396

نکاتی که پیش از کاشت ایمپلنت دندان باید در نظر بگیرید

شرایط مورد نیاز برای کاشت ایمپلنت در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیار در زمینه دندانپزشکی و به ویژه ایمپلنت، باعث شده طیف گسترده ‌ای از مردم بتوانند به ایمپلنت دندان به عنوان روشی برای جایگزینی یک یا چند دندان از دست رفته فکر کنند. مزیت‌های بسیار ایمپلنت بر سایر روش‌های جایگزینی […]