12 اردیبهشت ماه 1402

چرا هنگام خواب باید پروتزهای دندانی را خارج کرد؟

چرا هنگام خواب باید پروتزهای دندانی را خارج کرد؟ زم شدن لثه، احتمال ابتلا به ذات الریه، احتمال ابتلا به استوماتیت مرتبط با دندان مصنوعی و ...