4 شهریور ماه 1402

فلوراید و اهمیت آن برای سلامت دهان و دندان ها

آیا درمان های فلوراید دندان ایمن هستند؟ چگونه می توان از خطرات مصرف فلوراید زیاد اجتناب کرد؟ چه زمانی باید از خمیر دندان فاقد فلوراید استفاده کرد؟