14 دی ماه 1398

پیت و فیشور سیلانت

سیلانت نوعی مواد پلاستیکی شفاف یا مات است که روی شیار و گودی دندان ها اعمال می شود. جایی که اغلب پوسیدگی اتفاق می افتد. هدف استفاده از سیلانت ایجاد یک مانع فیزیکی برای مسدود کردن شیار و فرو رفتگی هاست