21 شهریور ماه 1395

اصلاح بد فرمی و بد رنگی دندان ها …لامینیت و ونیر

لامینت یا ونیر برای اصلاح فرم، شکل، رنگ و طول دندان‌ها یا بستن فاصله بین دندان‌ها و درمان دندان‌های شکسته روی دندان قرار داده می‌شود. لامینیت یا ونییر در حقیقت لایه های همرنگ دندان هستند که بر روی دندان ها کار گذاشته می شوند و باعث ایجاد زیبایی فوق العاده […]