۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۸

اسنپ آن اسمایل ابزاری برای خلق لبخندی فوری

اسنپ آن اسمایل Snap-On Smile نوعی درمان انحصاری و غیر تهاجمی زیبایی است که به افراد این فرصت را می دهد صاحب لبخندی جدید شوند. این ابزار توسط دندانپزشکی ابداع شد که دریافته بود همه افراد استطاعت پرداخت هزینه هالیوودی کردن لبخند خود را ندارند.