25 دی ماه 1401

پرسش های متداول در مورد مشکلات پروتزهای مصنوعی دندانی

اگر بعد از دریافت دندان مصنوعی به نظر برسد که آنها شل شده اند چه باید کرد؟ افرادی که حتی با گذشت زمان هم با پروتز مصنوعی خود مشکل دارند چه باید بکنند؟