10 بهمن ماه 1400

نخ دندان کشیدن برای شما بهتر است یا واترپیک؟

در مقایسه بین واتر فلاسر و نخ دندان اینکه کدام بهتر است هیچ پاسخ درستی وجود ندارد. مهمترین چیز این است که هر روز بین دندان ها و زیر لثه ها را تمیز کنید.