15 مهر ماه 1402

چه چیزهایی یک دندان را زنده نگه می دارند؟

چه چیزهایی یک دندان را زنده نگه می دارند؟ وظیفه پالپ دندان چیست؟ چگونه می توان پالپ دندانی که در معرض محیط دهان قرار گرفته است را درمان کرد؟