15 مهر ماه 1402

چه چیزهایی یک دندان را زنده نگه می دارند؟

چه چیزهایی یک دندان را زنده نگه می دارند؟ وظیفه پالپ دندان چیست؟ چگونه می توان پالپ دندانی که در معرض محیط دهان قرار گرفته است را درمان کرد؟
24 فروردین ماه 1399

تست پالپ دندان

تست پالپ دندان آزمایشی است که اطلاعات طرح درمان و تشخیصی ارزشمندی برای دندانپزشکان هستند. تست زنده بودن پالپ در واقع بررسی وضعیت خونرسانی به پالپ دندان است