16 آذر ماه 1399

سوال پرتکرار در مورد عصب کشی یا درمان ریشه دندان

آیا درمان ریشه دندان دردناک است؟ برای عصب کشی دندان چند بار باید به دندانپزشک مراجعه کرد؟ کشیدن دندان بهتر است یا کاشت ایمپلنت یا تحمل جای خالی دندان؟