30 اردیبهشت ماه 1402

تفاوت فلیپر با پروتزهای پارسیل چیست؟

تفاوت فلیپر با پروتزهای پارسیل چیست؟ پروتز پارسیل و پروتز فلیپر می توانند جایگزین چند دندان شوند؟ آیا پروتز پارسیل و فلیپر دائمی هستند؟
12 اردیبهشت ماه 1402

چرا هنگام خواب باید پروتزهای دندانی را خارج کرد؟

چرا هنگام خواب باید پروتزهای دندانی را خارج کرد؟ زم شدن لثه، احتمال ابتلا به ذات الریه، احتمال ابتلا به استوماتیت مرتبط با دندان مصنوعی و ...
25 دی ماه 1401

پرسش های متداول در مورد مشکلات پروتزهای مصنوعی دندانی

اگر بعد از دریافت دندان مصنوعی به نظر برسد که آنها شل شده اند چه باید کرد؟ افرادی که حتی با گذشت زمان هم با پروتز مصنوعی خود مشکل دارند چه باید بکنند؟
26 آذر ماه 1401

چکار کنیم پروتز مصنوعی دندانی ما بهتر در جای خود بماند؟

چکار کنیم پروتز مصنوعی دندانی ما بهتر در جای خود بماند؟ چگونه می توان تناسب پروتزهای مصنوعی خود را بهبود داد؟ چگونه تناسب پروتزهای مصنوعی خود را در منزل بهتر کنیم؟
14 آذر ماه 1401

پروتزهای دندانی تکی

چرا باید یک پروتز مصنوعی تک دندان تهیه کرد؟ پروتز تک دندان چگونه به نظر می رسد؟ هزینه پروتزهای تک دندانی چقدر است؟ جایگزین های پروتز مصنوعی تک دندان کدامند؟
14 تیر ماه 1401

ریلاین کردن پروتزهای مصنوعی دندانی

ریلاین کردن پروتز مصنوعی چیست؟ ریلاین کردن پروتزهای مصنوعی دندانی چه مدت طول می کشد؟ هزینه ریلاین کردن پروتزهای مصنوعی دندانی چقدر است؟
17 خرداد ماه 1401

چسب های پروتزهای مصنوعی دندانی

در چسب های پروتزهای مصنوعی دندانی به دنبال چه چیزی باید باشید؟ بهترین روش برای بیرون آوردن پروتز مصنوعی دندانی از روی لثه ها چیست؟
10 اردیبهشت ماه 1401

پروتزهای مصنوعی دندانی فوری یا یک روزه

پروتز مصنوعی دندانی یک روزه یا فوری چیست؟ ساخت پروتزهای دندانی مصنوعی فوری چه مدت طول می کشد؟ هزینه های پروتزهای دندانی فوری چقدر است؟
24 بهمن ماه 1400

پس از دریافت دندان های مصنوعی چه می توانیم بخوریم؟

برای بسیاری از افرادی که از پروتزهای مصنوعی دندانی استفاده می کنند، بزرگ ترین چالش، عادت کردن به چیزهایی که می خورند و چگونه خوردن آنها است.
25 مهر ماه 1400

ارتباط پروتزهای مصنوعی و تحلیل لثه ها

بین پروتزدندان و لثه ممکن است ذرات غذا گیر کند این باکتری گیر کرده منجر به بروز بیماری لثه و تحلیل لثه میشوند که ممکن است به پیوند لثه نیاز شود